HJÄLP! JAG TROR MIN HUND HAR ALLERGI

Uppdaterat: 6 maj

Allergi - ett ord som skrämmer de allra flesta hundägare.

Därtill kommer osäkerheten om det hundfoder man använder verkligen är det bästa för den, eller kanske det till och med kan vara orsaken till foderallergi. Det påstår i varje fall grannen.

För oss husdjursägare är problemet med en misstänkt allergi bland de värsta att ta tag i, just för att det ofta är svårt att utreda orsaken. Vad är egentligen anledningen till din hunds oroliga mage, dess frenetiska kliande? Vårt viktigaste råd i alla situationer då du tror att din hund är allergisk mot något är att ta kontakt med din veterinär för att utesluta att det inte finns några andra hälsoproblem.


Vad säger veterinär William Bredal, som arbetar för Yora i Sverige - om allergi?

Allergi innebär att kroppens immunsystem reagerar på så kallade allergener, som till exempel är komponenter i miljön eller proteiner i fodret. Vissa hundar kan också utveckla kontaktallergier. Oavsett uppstår en överkänslighetsreaktion, dvs. immunsystemet reagerar onormalt starkt. Detta skapar problem för hunden i form av hudproblem eller mag-tarmproblem.


Veterinär försöker kartlägga orsaken till allergin som finns. På så sätt kan man sannolikt hålla hunden symptomfri genom att undvika allergener som hunden reagerar på. Det kan vara svårt att undvika allergener, särskilt om hunden reagerar på många olika allergener. Allergipatienter kräver ofta livslång uppföljning där förebyggande behandling är viktig, såsom val av foder som hunden inte reagerar på. Ofta kan foder med unika/sällsynta proteinkällor som insekter vara gynnsamma.

Det vanligaste symptomet på allergi är klåda (i ansiktet, öronen, tassarna, på buken), men det är inte ovanligt att återkommande öroninfektioner.

En systematisk undersökning av hunden krävs för att diagnostisera och kartlägga vilken typ av allergi som finns. Andra kliande orsaker som parasiter måste uteslutas.

Oftast är det första steget att utesluta om hunden har foderallergi. Detta görs genom att låta hunden äta en så kallad eliminationsdiet i tio till tolv veckor. Det är viktigt att hunden inte får något annat än eliminationsdieten under den tiden, detta gäller även tuggben och godis.

Målet med eliminationsdieten är att hudproblem och mag-tarmproblem bör försvinna och avslöja en möjlig foderallergi och vilka proteiner hunden inte tål. För att veta säkert att

minskningen av allergisymptom beror på en riktig foderallergi och inte på grund av andra orsaker, utförs ett provokationstest. Provokationstestet utförs systematiskt genom att presentera olika proteinkällor, en i taget, med jämna mellanrum. Om det är foderallergi får hunden en allergisk reaktion några dagar efter att ha ätit den aktuella proteinkällan. Det måste erkännas att många hundägare tror foderallergier hos hundar är vanliga. Det är dom inte, ungefär 0,3 % av alla hundar har foderallergi dvs. utav ett tusen hundar kan man förvänta att tre har foderallergi.

Om foderallergi inte kan upptäckas, är det naturligt att testa vidare för allergi mot komponenter i miljön, till exempel med ett blodprov. Målet är att upptäcka vilka allergener som hunden inte tål. När man väl har bestämt vilken typ av allergi som finns och vilka specifika allergener hunden inte tål kan man undvika dessa.

Behandlingen anpassas till varje enskild hund utifrån vilken typ av allergi, graden av symtom och djurägarens möjligheter att genomföra behandlingsregimen.

Det är viktigt att försöka undvika allergener som hunden inte tål, särskilt om

det finns vissa proteinkällor eller något som kan förändras i miljön.

Medicinsk behandling kommer också att vara relevant både systemiskt och ytligt under korta perioder. Hos vissa individer kan regelbunden förebyggande behandling vara nödvändig för att förhindra bakterie- och svampinfektioner och minska klåda.


Hundar som är allergiska mot komponenter i miljön kan behandlas med allergivaccin, så kallad immunterapi. Detta är ett vaccin som tillverkats speciellt för din hund eftersom det innehåller exakt de komponenter som hunden är allergisk mot i miljön, men bara i små mängder så att kroppen kommer att vänja sig över tiden snarare än att reagera på dem. Vaccinet administreras som injektioner under huden eller som en spray i munnen över tid. Många hundar svarar bra på denna typ av behandling, vilket också har få biverkningar. Målet med allergivaccinet är att minska symtomen på allergier och behovet av andra mediciner.

De allra flesta allergiska hundar fungerar bra med rätt behandling. Det som inte får glömmas bort är att allergi är en livslång sjukdom och många gånger är det avgörande med ett nära samarbete och god dialog med den behandlande veterinären för att hunden ska få bästa möjliga resultat av behandlingen.